Zwrot podatku

z Niemiec

U nas najwyższe zwroty i niskie ceny!

• Zwrot podatku dochodowego osób zatrudnionych w Niemczech.
• Rozliczenia podatku dochodowego, obrotowego
dla prowadzących działalność gospodarcza w Niemczech (Gewerbe)

Złóż wniosek

Zamów bezpłatnie wstępne wyliczenie kwoty podatku. Kliknij tutaj »

Podatki w Niemczech


1. Podatek dochodowy.
Podatek dochodowy (Einkommenssteuer) ujęty jest w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommenssteuergesetz). Podatek odciągany jest od wynagrodzenia brutto. Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danej osoby. Należy przy tym pamiętać, że prawo niemieckie przewiduje ulgi i odliczenia podatkowe związane z :
1. kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności zawodowej i gospodarczej (Betriebsausgaben) - są to np. koszty podróży służbowej, koszta personalne itp.
2. kosztami uzyskania przychodu (Werbungskosten), do których należą m.in. koszty ubezpieczeń, literatura fachowa, wydatki na ubranie robocze
3. wydatkami szczególnymi (Sonderausgaben), jakimi są np. alimenty. Kwota wolna od podatku jest uzależniona od stanu cywilnego danej osoby. U osób zamężnych wynosiła ona w 2011 roku 16.008,00 EUR; u osób stanu wolnego 8.004,00 EUR.


2. Podatek obrotowy.
Podatek obrotowy (Umsatzsteuer) naliczany jest, z pewnymi wyjątkami, przy realizacji każdej dostawy lub przy wykonaniu usługi. Podatek obrotowy jest odpowiednikiem polskiego VAT i wynosi obecnie 19%. Niższa stawka podatku obrotowego w wysokości 7% naliczana jest przy artykułach spożywczych (z wyjątkiem gastronomii i napojów), książkach, czasopismach itp. Deklarację podatku obrotowego składa się w ciągu dwóch pierwszych lat co miesiąc w urzędzie skarbowym. Podmioty gospodarcze, których roczny obrót nie przekracza 17.500 EUR mogą zostać zwolnione z podatku obrotowego.


3. Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)
Wszystkie osoby / firmy, które świadczą usługi budowlane w Niemczech podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Do pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego jest zobowiązany zleceniodawca. Wysokość podatku wynosi 15% od wartości usług. Sposobem na uniknięcie tego podatku jest złożenie wniosku o zwolnienie. Wniosek składa się we właściwym urzędzie skarbowym w Niemczech.


4. Podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer)

Jest to podatek lokalny (pobierany przez gminę, w której jest siedziba firmy). Podatek ten jest naliczany od zysku. Istnieje kwota zysku wolna od tego podatku dla firm jednoosobowych oraz spółek cywilnych - wynosi ona 24 500 Euro. Podatek pobierany jest dopiero od dochodów, które przekraczają tę kwotę. Stopa bazowa tego podatku wynosi 3,5 %. Tę kwotę gmina mnoży przez swoją własną stawkę poboru (Hebesatz). Wysokość współczynnika Hebesatz wynosi minimum 200%, ale wiele gmin pobiera znacznie wyższe stawki (ponad 400%). Przykładowo: Berlin 410%, Monachium 490%, Hamburg 470%. Tym sposobem podatek od działalności gospodarczej sięga kilkunastu procent zysków przedsiębiorstwa.

Podatku tego nie płacą firmy, które nie posiadają w Niemczech siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. Nie płacą go także spółki osobowe zawarte w celu realizacji pojedynczego przedsięwzięcia (np. jednego konkretnego kontraktu).